מחשבון התמחור PriceLess יפתח לאחר קריאת הגילוי הנאות והסכמה לתנאי השימוש ויהיה גלוי עבורך בכל עת על ידי הזדהות עם שם משתמש וסיסמא באתר.

במחשבון התמחור תוכלו למצוא המלצה כיצד לחשב את הצעות המחיר ללקוח. במשך השנים אספנו מידע רב בכדי לגבש עבורכם המלצות לשימוש במחשבון התמחור. ההמלצות לחישוב מבוססות על מספר מקורות עיקריים :

 1. הניסיון שלנו בהכנת מחשבוני תמחור להרבה בתי עסק ממגוון תחומי פעילות.
 2. חישובים מתמטיים שאנו מבצעים על ידי פיתוח שבוצע על ידינו וכולל בין היתר :
 3. חישוב שעתי של הוצאה קבועה.
 4. חישוב שעתי של עלויות עובדים (עלות המעביד הכוללת).
 5. בכדי לפשט את המודל ,ביצענו הנחות עבודה שמרניות במידת הצורך.

חישובים אלה נבדקו ואושרו על ידי משרד רואה חשבון חיצוני.

אחריות מוצר

כל הנאמר באתר ובדף זה בהמלצות לתמחור, ניתן על פי ניסיוננו ומיטב הבנתינו בלבד.
אין באמור בכדי להחליף כל התייעצות עם מומחים או ניתוח פנימי שעליך לעשות בכדי להשלים את הצעת המחיר האופטימלית עבור הלקוח שלך.
כל העושה שימוש בנאמר באתר זה, לגבי עצמו או אחרים, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.
אנו מספקים את השירותים לשימושך בלבד ולטובתך האישית בלבד, וכחלק ממערכת יחסים בין נותן שירות – לקוח ואיתך בלבד.
לא נישא באחריות כלשהי, חוזית או אחרת, כלפי אחרים, הנובעים מהשירותים או מכל אחד מהמוצרים או מתן עצות כלשהן.
לא תזכיר את ל – PriceLess לצד שלישי כלשהו, ​​בקשר עם המוצרים ו / או השירותים, אלא אם כן נדרש אזכור מפורש ב"חוק ".
תוכלו לבחון את המוצרים לפני השימוש בהם ולאמץ אותם כמוצרים שהוכנו על ידכם.

מדיניות סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישיים של הצרכן (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הצרכן לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הצרכן אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הצרכן לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם הצרכן ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הצרכן עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הצרכן לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הצרכן, ללא זיהוי הצרכן הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהצרכן הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם הצרכן עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מדיניות אספקת מוצרים

מחשבון התמחור יסופק מיד לאחר רכישת אחת מחבילות השירות ויהיה לשירותך כל עוד לא תבחר להפסיק את השירות

פוליסת ביטול

ביטול שירות זה ייעשה בסוף אותו חודש בו ביקשת לבטל. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 "

שלח הודעה